Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich” – relacja

W dniach 7-8 czerwca 2022 r. w miejscowości Czystebłota odbyła się konferencja połączona z wyjazdem studyjnym pn. „Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W pierwszym dniu konferencji wystąpili przedstawiciele nauki, użytkownicy – praktycy poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii, którzy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania, dobre praktyki jak również znowelizowane przepisy prawne ułatwiające rozwój OZE.

Drugiego dnia odbyła się wizyta w biogazowni rolniczej, prezentującej praktyczne zastosowanie innowacyjnych technologii OZE.

Celem wydarzenia było:

  • przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań technologicznych OZE na obszarach wiejskich,
  • aktywizacja środowisk zajmujących się rozwojem czystych technologii energetycznych, ochroną środowiska i tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich,
  • ułatwianie kontaktów między grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy między nauką a praktyką,
  • promowanie dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania w gospodarstwie rolnym.

 

 

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie