Systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) – wydanie specjalne biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) poświęconym tematyce systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS).

 

W bieżącym numerze newslettera m.in. następujące informacje związane z AKIS:

  • Platforma cyfrowa dotycząca hodowli owiec na przykładzie prac Grupy Operacyjnej EPI z Bułgarii.

 

  • Kampania podnosząca świadomość w zakresie AKIS w Holandii.

 

  • Broszura EIP-AGRI „Wiedza rolnicza i systemy innowacji (AKIS): Pobudzanie innowacji i transfer wiedzy w Europie” podkreśla kluczowe cechy i prezentuje inspirujące przykłady pomagające budować silniejszy AKIS. Przykłady z AKIS w Słowenii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii pokazują jak wiedza i innowacje mogą pomóc europejskim rolnikom, leśnikom i społecznościom wiejskim sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Broszura jest już dostępna w języku polskim.

 

  • Wymiana wiedzy EIP-AGRI – wiosną 2023 r. EIP-AGRI przeprowadzi seminarium nt. wymiany wiedzy. Celem tego wydarzenia jest wspieranie państw członkowskich w realizacji Strategii AKIS w ramach Krajowych Planów Strategicznych WPR przez tworzenie możliwości uczenia się w środowisku „każdy z każdym”.

 

  • Ewaluatorzy zbierają pomysły, jak ocenić AKIS w następnej WPR – w dniach 30-31 maja 2022 r. Europejskie Centrum Informacyjne ds. Oceny WPR zorganizowała Warsztaty Dobrej Praktyki skupiające się na ocenie AKIS. Ponad 105 zainteresowanych stron z 24 państw członkowskich wzięło udział w warsztatach. Zidentyfikowali kilka wyzwań podczas oceny AKIS w następnej WPR, ale zaproponowali również kluczowe kroki w kierunku skutecznej oceny tych ekosystemów wiedzy i innowacji w przyszłości.

 

  • Praktyczne podsumowania dotyczące kwestii polityk związanych z WPR.

 

  • Rola sieci innowacji w Austrii, Polsce i Hiszpanii – w czerwcu 2021 r. Komisja Europejska zorganizowała serię webinariów na temat roli tworzenia sieci innowacji w państwach członkowskich i przygotowanie Krajowych Planów Strategicznych WPR.

 

  • Praca strategiczna SCAR AKIS – Grupa (SWG) koncentruje się na usprawnieniu funkcjonowania AKIS w biogospodarce.

 

  • EUREKA! Interaktywna platforma wiedzy utworzona – w ciągu ostatnich dwóch lat członkowie projektu EUREKA programu Horyzont 2020 opracowali i przetestowali przyjazną dla użytkownika platformę: UE Farmbook.

 

Newsletter do pobrania na stronie internetowej EIP-AGRI – POBIERZ