Dostosowanie i wdrożenie technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI

Grupa Operacyjna EPI „Original Food” w terminie od 18 grudzień 2019 roku do 30 kwiecień 2022 roku zrealizowana w ramach działania „Współpraca” M16 objętego PROW na lata 2014-2020, operację pn. „Dostosowanie i wdrożenie technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny„.

 

Głównymi celami operacji było:

Opracowanie i wdrożenie systemu oczyszczania wody w oparciu o innowacyjne technologie filtracji wody wraz z wprowadzeniem biologicznych stymulatorów i biologicznych środków ochrony roślin w obiegu zamkniętym.

 

Rezultaty operacji:

Na podstawie przeprowadzonych badań zarówno próbek wody w zbiorniku górnym (zasilającym) oraz dolnym stanowiącym odbiornik wody po zakończonych zbiorach owoców jak również w oparciu o analizę wyników składu fizykochemicznego wody przepływającej przez eksperymentalną  instalację nie stwierdzono wpływu dawkowania biologicznego preparatu grzybobójczego na zmianę składu fizykochemicznego wody. Co bardzo istotnie opracowana technologia jest wielokrotnie tańsza niż inne technologie, które mogłyby zostać wykorzystane w tym przypadku.

 

Główne korzyści, wynikające z zastosowania poszczególnych efektów operacji:

W ramach projektu opracowano znacznie udoskonaloną technologię oczyszczania wody wraz z wynikami badań zrealizowaną w ramach projektu „Dostosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania  wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie „Współpraca” – „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich”. Opracowana technologia z wykorzystanie kaskadowego systemu przegród filtracyjnych jest tania, łatwa w instalacji i utrzymaniu. Daje możliwość łatwego skalowania w przypadku konieczności jej rozbudowy. Przeprowadzone badania laboratoryjne i terenowe wykazały jej dostateczną skuteczność. Wykorzystanie kaskadowego systemu przegród filtracyjnych pozwala na istotną redukcję form propagacyjnych różnych gatunków grzybów z wody wykorzystywanej w obiegu zamkniętym w warunkach polowych. Badania modelowe wykazały, że efekt eliminacji form propagacyjnych grzybów narasta w kolejnych cyklach przepływu wody przez system przegród filtracyjnych. Opracowana technologia zapobiega akumulacji form propagacyjnych różnych gatunków grzybów w zasobach wody wykorzystywanej w obiegu zamkniętym w warunkach polowych w produkcji żurawiny wielkoowocowej.

 

Strona internetowa projektu:

www.originalfood.pl

www.fieldstone.pl