Spotkanie informacyjno-szkoleniowe ogólnopolskiego zespołu SIR – relacja

W dniu 22 czerwca 2022 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się drugie w tym roku „Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR”.  Spotkanie otworzył –  Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pan Ireneusz Drozdowski.

Zaproszony gość, Pan Bogdan Kępka z Centrum Oceny Technologii Sieci Badawczej Łukasiewicz ORGMASZ przedstawił zakres działalności badawczej i projektowej Sieci, ze szczególnym uwzględnieniem transferu wiedzy. Wskazał również na otwartość i chęć współpracy z firmami/instytucjami/rolnikami, którzy mają problem wymagający nowatorskiego rozwiązania, jak i z pomysłodawcami takich rozwiązań, którzy poszukują możliwości rozwoju i finansowania swojego pomysłu. Dodatkowo podkreślił duże doświadczenie Instytutów Sieci Łukasiewicz w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów, takich jak np. w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Horyzont 2020.

W dalszej kolejności spotkania, krajowy broker innowacji Pan Aleksander Bomberski podsumował nabór Grup Operacyjnych realizujących Krótkie Łańcuchy Dostaw w ramach V naboru działania „Współpraca”. Następnie omówił bieżące sprawy związane z tworzonymi Grupami Operacyjnymi w VI naborze wniosków na projekty badawczo-rozwojowe.

Kolejnym elementem spotkania było zaprezentowanie założeń projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w kontekście Grup Operacyjnych EPI, omówienie zasad przeglądania taryfy celnej i analizy not wyjaśniających.

Na koniec spotkania Pani Iwona Obojska-Chomiczewska, Kierownik Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR omówiła założenia dotyczące Krajowej Sieci Wspólnej Polityki Rolnej (KSOW+) oraz bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Sieci SIR.