Gospodarstwo w telefonie

W XXI wieku Internet stał się głównym źródłem pozyskiwania danych oraz zarządzania nimi na wielu płaszczyznach. Obecnie powstaje wiele narzędzi cyfrowych, ułatwiających pracę w niemal każdej dziedzinie życia, a jedną z nich jest szeroko rozumiane rolnictwo. Dzięki wprowadzaniu innowacyjnych technologii można zdalnie sterować maszynami, urządzeniami, zmieniać ich ustawienia i parametry robocze, jednocześnie mając dostęp do interesujących nas danych. Przy pomocy zdjęć satelitarnych uzyskujemy możliwość monitorowania swoich upraw, a dane meteorologiczne możemy wykorzystywać w podejmowaniu różnorodnych decyzji.

W ostatnich latach powstało wiele specjalistycznych programów, aplikacji komputerowych oraz internetowych baz danych wspomagających zarządzanie gospodarstwem rolnym, opracowanych przez podmioty prywatne bądź udostępnione przez instytucje publiczne. Wraz z rozwojem technologii informatycznej dostępne są one także w wersji mobilnej, dzięki czemu rolnik ma nieograniczony dostęp do specjalistycznej wiedzy lub danych swojego gospodarstwa, poprzez urządzenia przenośne tj.: smartfon, tablet, itp.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pn. „Gospodarstwo w telefonie, czy się zmieści?” na temat nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych wspomagających produkcję rolniczą i zarządzanie gospodarstwem rolnym. Artykuł został opublikowany w biuletynie Horyzont CDR nr 3/2022, a jego autorem jest Pan Kacper Mytko z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

 

Pobierz biuletyn:

HORYZONT_2022_3