Pierwsza w Polsce publikacja o agroleśnictwie

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”. Publikacja powstała w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Dr Barbara Baj-Wójtowicz (Uniwersytet w Oxfordzie) i prof. Ewa Osińska  (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) z Grupy Operacyjnej EPI – Lubelskie Zioła „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” zebrały i zredagowały materiały do tej niezwykle potrzebnej publikacji wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu. Recenzent : prof. Elżbieta Radzka z Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. Przedmiotowa publikacja to przykład współpracy naukowców, rolników, doradców rolnych i brokerów innowacji.

Agroleśnictwo to prawdopodobnie najstarsza forma rolnictwa. Przez stulecia drzewa były częścią krajobrazu rolniczego porastając granice działek, stanowiąc barierę wietrzną i dostarczając opału oraz pożywienia. Agroleśnictwo łączy funkcje ekosystemowe jakie pełnią lasy integrując drzewa i krzewy z uprawą i hodowlą zwierząt, produkcja rolnicza roślinna i zwierzęca odbywa się na gruntach rolnych w systemie naśladującym pietra lasu. Agroleśnictwo umożliwia pełne wykorzystanie przez rolnictwo usług ekosystemowych jakie dostarczają zadrzewienia, zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych oraz dywersyfikację produkcji i tworzenie nowych rynków zbytu. Takie połączenie rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej ma ogromne zalety zarówno w kontekście ekologii, urozmaicenia krajobrazu jak i ochrony różnorodności biologicznej.

 

Publikacja jest jednym z elementów projektu, którego celem jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie agroleśnictwa oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości potrzeby realizacji wspólnych upraw trwałych i rolnych na jednym terenie, mających na celu zatrzymanie wody w glebie oraz wykorzystanie zjawiska allelopatii. Operacja wpisuje się z zobowiązania Polski wobec UE oraz będzie miała wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń między nauką a praktyką.

 

Publikacja do pobrania na stronie CDR Brwinów – pobierz