Nagroda UE dla Kobiet Innowatorek!

Komisja Europejska ogłosiła konkurs „Nagroda UE dla Kobiet Innowatorek”, który jest skierowany do kobiet – przedsiębiorców stojących za przełomowymi innowacjami. W ten sposób UE stara się zwiększać świadomość potrzeby większej liczby kobiet-innowatorów i tworzyć wzory do naśladowania dla kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Nagroda jest przyznawana kobietom, które wywarły największy wpływ na ekosystem innowacji UE, przekształcając pomysły w nowe i zaawansowane produkty i usługi z korzyścią dla ludzi i naszej planety.

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 18 sierpnia 2022

Szczegółowe informacje udostępnione są na stronie Komisji Europejskiej – otwórz