Europejskie Forum Rolnicze – rejestracja otwarta!

Wystartowała rejestracja na tegoroczną edycję Europejskiego Forum Rolniczego, która odbędzie się 30 czerwca br. w Warszawie.

 

Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Co roku Forum gromadzi ponad 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

 

Zachęcamy do udziału online w zaplanowanych debatach i panelach. Formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.forum-jasionka.pl/rejestracja
Podczas tegorocznego Forum z udziałem polityków, ekspertów i praktyków z całej Polski i Europy, poruszone zostaną najbardziej aktualne zagadnienia dot. sytuacji w rolnictwie w Unii Europejskiej. Będzie ono także okazją do tego, aby omówić wyzwania przed jakimi stoją rolnicy w związku z aktualną sytuacją geopolityczną.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem, dostępnym na stronie wydarzenia – otwórz