„Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich” – konferencja

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 07-08 czerwca 2022 roku organizuje konferencję z wyjazdem studyjnym pn. „Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”. Konferencja realizowana w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w technologiach odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Podczas konferencji zostaną omówione zagadnienia dotyczące perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii, rozwój spółdzielni energetycznych, najnowsze rozwiązania instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, nowości na rynku pomp ciepła, a także źródła finansowania technologii OZE.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, pracowników administracji rządowej, przedsiębiorców sektora rolnego, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych.

 

Miejsce konferencji: Czystebłota 3, 87-312 Pokrzydowo / online.

 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 27 maja 2022r. pod linkiem. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową po 27 maja 2022 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Osoba do kontaktu – Justyna Stępniak: j.stepniak@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 37.

Do pobrania:

Ramowy program konferencji

 

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie