Zrównoważone rolnictwo dla zrównoważonego morza – przyszłość rolnictwa w Polsce i Europie

Polskie i europejskie rolnictwo stoi przed wieloma trudnymi wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi, których rozwiązanie ma decydujące znaczenie dla przyszłości bezpieczeństwa żywnościowego. Najistotniejszym z nich jest zapewnienie dochodowości i konkurencyjności produkcji rolnej w kraju i Europie w zgodzie z pilną potrzebą podejmowania działań przyjaznych dla środowiska i klimatu oraz zagwarantowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Rosnący wpływ na sposób funkcjonowania sektora rolnego mają także coraz większe oczekiwania konsumentów wobec produkcji żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami ochrony zdrowia publicznego, przyrody, gleby, wody i klimatu oraz zachowania dobrostanu zwierząt.

Wspólna Polityka Rolna, rolnictwo ekologiczne i agroekologia, w tym praktyki rolnicze mające wpływ na utrzymanie gleby w dobrej kulturze rolnej i zapobieganiu ucieczki substancji biogennych do wód powierzchniowych i Bałtyku,  dobrostan zwierząt czy ograniczenie pestycydów w produkcji rolnej – te tematy, które będą poruszane podczas międzynarodowej konferencji „Zrównoważone rolnictwo dla zrównoważonego morza – przyszłość rolnictwa w Polsce i Europie” GRASS 2022.

 

Organizatorem wydarzenia jest  Koalicja Żywa Ziemia, Polski Klub Ekologiczny i Coalition Clean Baltic.

Konferencja odbędzie się w dniach 11 i 12 maja 2022 r. się w formie hybrydowej (stacjonarnie i online).

Spotkania będą prowadzone w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne). 

 

MIEJSCE:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, I piętro 1.01 Aula.

Transmisja online konferencji będzie dostępna na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/276785611336376?ref=newsfeed

 

ZGŁOSZENIA:

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/epB3FFSFMmwRFZb5A

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja 2022 r. lub do wyczerpania miejsc.

Pobierz program