III Krajowe Dni Pola 2022 już w czerwcu!

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na III Krajowe Dni Pola 2022.

Jedno z największych wydarzeń sektora rolniczego w kraju – w tym roku pod hasłem #rolnictwoprzyszłości, podsumuje dotychczasowe osiągnięcia polskiego rolnictwa oraz zaprezentuje dobre praktyki, rozwiązania i metody gospodarowania do zastosowania w nowoczesnych gospodarstwach rolnych: ciągniki, maszyny, urządzenia oraz środki do produkcji rolniczej.

 

Organizatorem III Krajowych Dni Pola w dniach 11 do 13 czerwca 2022 r., w Płońsku  przy ul. Sienkiewicza 11, jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

 

Na Polu Doświadczalnym należącym od prawie 99 lat do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, nasi Goście zobaczą rozwiązania wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmianową, technologię ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów. Zaprezentujemy wyniki doświadczeń polowych, nowe techniki i technologie uprawy oraz odmiany roślin.

W ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zaprosimy Państwa na spotkania do namiotów tematycznych z naukowcami Instytutów Naukowo-Badawczych i uczelni wyższych, artystami ludowymi, wytwórcami, członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych czy doradcami wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Zaprezentujemy przykłady dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi mazowieckiej czy dokonania rolnictwa ekologicznego na Mazowszu. 

 

#rolnictwoprzyszłości…

… jakie będzie? Czy zagwarantuje Polsce i Europie wystarczające zasoby żywności? Czego potrzeba, by młodzi kontynuowali niejednokrotnie wielopokoleniową tradycję gospodarowania?

Wpisując się w zamierzenia Wspólnej Polityki Rolnej, między innymi większego ukierunkowania na badania naukowe, technologię i cyfryzację czy promowania udziału młodych ludzi w gospodarowaniu na wsi, zaprosiliśmy na III Krajowe Dni Pola uczniów klas rolniczych oraz studentów kierunków rolniczych. Pragnąc odpowiedzi na powyższe pytania oraz dążąc do wsparcia młodego pokolenia rolników, wspólnie spróbujemy stworzyć taki agromodel gospodarstwa, który w przyszłości pozwoli na sprawne, bezpieczne, dochodowe i stabilne finansowo, funkcjonowanie sektora rolnego w Polsce.  

 

Zapraszamy wystawców, rolników, producentów, mieszkańców obszarów wiejskich i wszystkich zainteresowanych do Płońska na wystawy, kiermasze, prezentacje, pokazy i degustacje!

 

III Krajowe Dni Pola będą transmitowane online na kanałach www. facebook.com/modrwarszawa oraz www.youtube.com/c/MODRWarszawa1

Zapraszamy na stronę: https://dnipola2022.pl/