Szkolenia dot. działania „Współpraca” i tworzenia Grup Operacyjnych EPI – BRAK MIEJSC NA WARSZAWĘ i KATOWICE! Zapraszamy do SZCZECINA!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje bezpłatny cykl 3 szkoleń pn. „Partnerstwo dla rozwoju V”, którego celem jest merytoryczne przygotowanie potencjalnych beneficjentów działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020, do złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do tworzenia Grup Operacyjnych EPI i realizacji projektów przez te Grupy (przygotowanie do VI naboru wniosków).

 

 Harmonogram szkoleń:

  • 20-21 kwietnia 2022 r., Szczecin – szkolenie skierowane do uczestników z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;
  • 25-26 kwietnia 2022 r., Warszawa – szkolenie skierowane do uczestników z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; BRAK MIEJSC
  • 28-29 kwietnia 2022 r., Katowice – szkolenie skierowane do uczestników z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.  BRAK MIEJSC

UWAGA! BRAK MIEJSC NA SZKOLENIA W WARSZAWIE i KATOWICACH ! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do SZCZECINA!

Centrum zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, a także miejsca parkingowe dla uczestników szkolenia. Dokładne miejsca wydarzeń zostały podane w kartach zgłoszenia uczestnictwa.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie skanu (lub zdjęcia) wypełnionego i podpisanego formularza karty zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy sir@cdr.gov.pl, w terminie:

  • do 11 kwietnia 2022 r. dla szkolenia w Szczecinie;
  • do 15 kwietnia 2022 r. dla szkoleń w Warszawie i Katowicach.

 

W szkoleniu może wziąć udział ograniczona liczba uczestników, o zakwalifikowaniu się na wydarzenie decydować będzie kolejność przysłania wypełnionych i podpisanych kart zgłoszenia uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na dwa dni szkolenia, a także osoby z województw przypisanych do danego terminu i lokalizacji.

O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej 12 kwietnia br. dla szkolenia w Szczecinie i nie wcześniej niż 19 kwietnia br. dla szkoleń w Warszawie i Katowicach.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane lub przygotowujące się do złożenia wniosku w ramach działania „Współpraca”, do udziału w szkoleniach!

 

Do pobrania:

ramowy program Partnerstwo dla rozwoju

karta zgłoszenia uczestnictwa Katowice 28-29.04.2022

karta zgłoszenia uczestnictwa Szczecin 20-21.04.2022

karta zgłoszenia uczestnictwa Warszawa 25-26.04.2022