Zaproszenie na spotkanie brokerskie EIP-AGRI w sprawie gleby – „Get involved in the EU Mission: A Soil Deal for Europe”

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) organizują spotkanie brokerskie EIP-AGRI w sprawie gleby pn. „Get involved in the EU Mission: A Soil Deal for Europe”.

 

Wydarzenie odbędzie się w Brukseli w dniach 8 – 9 czerwca 2022 roku.

W trakcie spotkania zaplanowane są sesje kojarzenia partnerów poprzez spotkania personalne i działania sieciujące między rolnikami, doradcami, naukowcami i innymi zainteresowanymi interesariuszami, mające na celu wsparcie przygotowania wniosków do  misji UE: „A Soil Deal for Europe Call„. Dodatkowo wydarzenie będzie umożliwiało wymianę wiedzy oraz innowacyjnych pomysłów i praktyk („żywe laboratoria i latarnie morskie”), które mogą zainspirować potencjalnych wnioskodawców do wzięcia udziału w kolejnym naborze EU Mission.

 

Głównym celem spotkania jest wsparcie konkursu Horyzont Europa w ramach Misji UE: A Soil Deal for Europe.

Cele szczegółowe obejmują:

  • podnoszenie świadomości na temat „EU Soil Mission” i jej programu prac na rok 2022 oraz możliwości oferowanych w ramach naborów,
  • wspieranie przyszłych wnioskodawców w znalezieniu potencjalnych partnerów
  • udostępnianie dalszych informacji na temat zaproszeń do składania wniosków i ich tematyki, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości wniosków.

Program prac misji „Horyzont Europa” na 2022 r. zostanie opublikowany 12 maja 2022 r. wraz z zaproszeniem do składania wniosków dotyczących wsparcia realizacji misji EU Soil: A Soil Deal for Europe. Dzień informacyjny dla tego naboru planowany jest na 17-18 maja.

 

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu  należy przekazać do dnia 22 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem linka:

Application form for the EIP-AGRI brokerage event 'Get involved in the EU Mission: A Soil Deal for Europe’ | EIP-AGRI (europa.eu)

 

Liczba miejsc jest ograniczona, a wszystkie zgłoszenia otrzymane do 22 kwietnia br. zostaną rozpatrzone. Wybrani uczestnicy otrzymają następnie osobiste zaproszenie. Kryteria wyboru mają na celu stworzenie dobrej mieszanki uczestników o szerokim zasięgu geograficznym, reprezentujących praktykę rolniczą i właścicieli ziemskich, usługi doradcze i badania, a także obejmującą zarówno osoby z doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków do programu Horyzont, jak i mniej doświadczonych uczestników.

 

Zachęcamy do przekazania tego otwartego zaproszenia innym osobom, które mogą być zainteresowane udziałem w wydarzeniu.

 

 W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem brokerage@eip-agri.eu

 

Więcej informacji udostępnionych jest na stronie wydarzenia – otwórz