Razem możemy więcej – co dopinguje rolników do współdziałania?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich od ponad sześciu lat wspiera rozwój innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Są to inicjatywy, które wspierają tworzenie wielopodmiotowych partnerstw oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Przykładem jest Forum Sieciowanie Partnerów SIR. O tym, co dopinguje rolników do współdziałania i czy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami w obszarze innowacji opowiada Iwona Obojska-Chomiczewska, Kierownik Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. Obsługi SIR.