Warsztaty EIP-AGRI „Przejście na rolnictwo ekologiczne: innowacyjne podejścia i wyzwania”

Zachęcamy do udziału w warsztatach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) pn. „Przejście na rolnictwo ekologiczne: innowacyjne podejścia i wyzwania”, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca 2022 r. we Florencji, Włochy.

Warsztaty skupią się na wymianie wiedzy i dzieleniu się innowacyjnymi, inspirującymi praktykami, które mogą wspierać rolników w pomyślnym przejściu na rolnictwo ekologiczne. Wydarzenie umożliwi uczestnikom wymianę pomysłów i doświadczeń w zakresie innowacyjnych projektów, jak również omówienie przyszłych potrzeb badawczych w dziedzinie rolnictwa ekologicznego i jego konwersji.

 

Opis i cele wydarzenia:

W ramach strategii „od pola do stołu” Komisja Europejska (KE) podkreśla rolę rolnictwa ekologicznego w zrównoważonym systemie żywnościowym. Aby osiągnąć cel, jakim jest osiągnięcie „co najmniej 25% gruntów rolnych UE objętych rolnictwem ekologicznym do 2030 r.” oraz aby pomóc w osiąganiu doskonałości sektora ekologicznego, KE przedstawiła nowy plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w UE . Potrzebne są działania na wszystkich etapach łańcucha dostaw rolno-spożywczego, aby zwiększyć udział gruntów uprawianych w ramach praktyk ekologicznych i stymulować przechodzenie z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne. 

Pomyślne przejście wymaga wszechstronnej wiedzy na temat praktyk produkcji ekologicznej oraz dobrego zrozumienia procesu konwersji, a także zasad i przepisów (dotyczących produkcji, certyfikacji, znakowania, kontroli), które mają zastosowanie na każdym etapie procesu. Rolnicy potrzebują zatem kompleksowych biznesplanów jako niezbędnych narzędzi do udanej konwersji. Gospodarstwa dzielone, posiadające niektóre obszary w rolnictwie konwencjonalnym, a inne w okresie konwersji, niosą ze sobą specyficzne wyzwania. Powoduje to rosnącą potrzebę wsparcia poprzez szkolenia, wzajemne uczenie się, doradztwo lub inne rodzaje wsparcia dla rolników, którzy zdecydowali się na przejście na produkcję ekologiczną. 

Warsztaty EIP-AGRI mają na celu stymulowanie wymiany wiedzy między projektami i inicjatywami, w tym grupami operacyjnymi EIP-AGRI, Horyzontem 2020, Horyzontem Europa i innymi innowacyjnymi projektami oraz kluczowymi podmiotami pracującymi nad ekologią lub konwersją na ekologię. Mogą dostarczyć istotnej wiedzy, narzędzi i innowacji, które pomogą zaspokoić potrzeby rolników w procesie konwersji i ogólnie przyczynić się do budowy innowacyjnego ekosystemu.. 

 

Cel warsztatów:

Warsztaty stworzą platformę wymiany wiedzy i dzielenia się innowacyjnymi, inspirującymi praktykami, które mogą wspierać rolników w pomyślnym przejściu na rolnictwo ekologiczne. Pomoże to w zbudowaniu solidnych podstaw wiedzy, umiejętności i motywacji rolników na ścieżce do konwersji, a tym samym wesprze realizację planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w UE. 

 

Grupa docelowa:

Warsztaty skupią się na rolnikach, którzy już zdecydowali się na proces konwersji na produkcję ekologiczną lub rozpoczęli proces konwersji. Jednak rolnicy, którzy rozważają przejście na rolnictwo ekologiczne, są również mile widziani, podobnie jak rolnicy ekologiczni, którzy mogą służyć radą i inspiracją.

Wśród pozostałych uczestników znajdą się również doradcy, naukowcy, przedstawiciele stowarzyszeń rolników ekologicznych, spółdzielni, organów kontrolnych, izb rolniczych, przemysłu, przetwórców, detalistów, innych organów publicznych, prywatnych i zarządzających, organizacji konsumenckich, władz lokalnych i prasy rolniczej.

 

Zgłoszenia do udziału należy przekazać do dnia 11 kwietnia br. poprzez link:

Application form for the EIP-AGRI workshop 'Conversion to organic farming: innovative approaches and challenges’ | EIP-AGRI (europa.eu)

 

Więcej informacji o wydarzeniu udostępnionych jest na stronie EIP-AGRI: EIP-AGRI Workshop Conversion to organic farming | EIP-AGRI (europa.eu)