I posiedzenie nowej Grupy Fokusowej EIP-AGRI „Nature-Based Solutions for water management under climate change”

W dniach 22-23 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej eksperckiej Grupy Fokusowej pod nazwą „Nature-Based Solutions for water management under climate change” działającej w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), utworzonego przy  Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI)  (Agriculture and Rural Development – European Commission).

Wśród 20 ekspertów krajów UE  reprezentujących różne sektory tj. rolnictwo, naukę, organizacje społeczne, w pracach grupy bierze udział dwóch przedstawicieli z Polski dr inż. Sławomir Gromadzki oraz Mateusz Ciasnocha.

Do głównych zadań grupy ekspertów należy m in.:

  • wypracowanie innowacyjnych opartych na zasobach przyrodniczych rozwiązań dla gospodarki wodnej UE.
  • identyfikacja wyzwań w obszarze gospodarki wodnej,
  • proponowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami wodnymi,

które posłużą Komisji Europejskiej do określenia przyszłych działań w obszarze polityki wodnej.

 

Zobacz szczegółowe profile ekspertów Grupy Fokusowej EIP-AGRI „Nature-Based Solutions for water management under climate change”