Wspólne działanie sprzyja innowacjom

W Europie dużo mówi się o współpracy na rzecz innowacji w rolnictwie. Polska nie odstaje na tym tle od innym krajów. Aby wspierać wielopodmiotowe podejście na rzecz innowacji, w Polsce funkcjonuje Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, której celem jest wspieranie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz tworzenie wielopłaszczyznowej sieci kontaktów.

Na czym w praktyce polegają te działania, kim są brokerzy innowacji i co jest wyjątkowego w działaniu sieciowym, w rozmowie prowadzonej przez red. Marię Sikorską, wyjaśnia Iwona Obojska-Chomiczewska – kierownik Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. Obsługi SIR.

Zapraszamy do obejrzenia!