Innowacyjna trawa z symbiontem o podwyższonej trwałości i odporności

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym w ramach działania „Współpraca” przez Grupę Operacyjną EPI „Nova Trawa” pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne. Celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej trawy z symbiontem o podwyższonej trwałości i odporności oraz opracowanie technologii produkcji i strategii marketingowej”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne z rodzaju Epichloë o podwyższonej trwałości i odporności na czynniki stresowe, przede wszystkim na stres suszy oraz opracowanie technologii produkcji odmian traw udoskonalonych symbiotycznie, za pomocą endofitów. Ponadto, zostanie opracowana i wdrożona znacznie udoskonalona, innowacyjna strategia marketingowa dotycząca promocji i upowszechniania uprawy oraz komercjalizacji innowacyjnych odmian życicy trwałej. Najważniejszym rezultatem operacji będzie stworzenie nowego rodu życicy trwałej, który docelowo zostanie poddany procesowi rejestracji. Kolejnym efektem będzie opracowanie innowacyjnej technologii, która zostanie poddana w perspektywie procesowi uzyskania ochrony patentowej.

Główne korzyści płynące z realizacji projektu to opracowanie innowacji produktowej – nowego, symbiotycznie zmodyfikowanego rodu życicy trwałej, który zostanie wykorzystany do zarejestrowania nowej odmiany charakteryzującej się przede wszystkim wyższą odpornością na suszę oraz inne czynniki stresu abiotycznego oraz biotycznego. Producenci rolni będą mieć możliwość uprawy odmiany o wyższej wartości użytkowej. Z kolei innowacja technologiczna obejmująca proces wszczepienia endofita do rośliny pozwoli na skrócenie czasu tworzenia i wprowadzenia na rynek nowych odmian traw modyfikowanych symbiotycznie. Natomiast, innowacyjna strategia marketingowa pozwoli na efektywniejsze promowanie i upowszechnianie informacji o uprawie traw modyfikowanych symbiotycznie.

 

Czas realizacji projektu: od 2021-06-25 do 2023-12-31

Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, PROW 2014-2020; krajowe środki publiczne; wkład własny.

Całkowity budżet operacji: 2 148 755,11 PLN (kwota pomocy: 1 643 130 PLN).

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL613 (Bydgoszcz, Minikowo).

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL622 (Mielno 14-107, Kronowo), PL913 (Radzików, Błonie 05-870).

 

Strona internetowa:

http://novatrawa.com

https://m.facebook.com/NovaTrawa/