Ogród terapeutyczny – innowacje społeczne w gospodarstwach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje dla mieszkańców obszarów wiejskich bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród terapeutyczny – innowacje społeczne w gospodarstwach wiejskich. E-learning realizowany będzie w terminie od 28 marca do 29 kwietnia 2022 roku.

 

Szkolenie dedykowane jest osobom prowadzącym lub planujących prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego lub edukacyjnego, a także liderom wiejskim, członkom lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat  prowadzenia ogrodu terapeutycznego. Wśród omawianych zagadnień wyróżnić można między innymi podstawy hortiterapii, zarządzanie ogrodem terapeutycznym,  przystosowanie ogrodu do zwiedzania – „projektowanie bez barier” czy dobór roślin sensorycznych. Kurs zostanie wzbogacony o film edukacyjny przedstawiający modelowy ogród terapeutyczny. 

 

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/. Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona w sposób ciągły od 21.03.2022 r. do 22.04.2022 r.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z dostępem do szkolenia.

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Więcej informacji, w tym program i osoby do kontaktu udostępnione są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – otwórz