System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych – wstępne konsultacje rynkowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zaprasza podmioty zainteresowane udziałem w przyszłym postępowaniu na zakup wysokorozdzielczych scen satelitarnych dla projektu pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych” do wstępnych konsultacji rynkowych. Zgłoszenia należy przekazywać do 18 marca 2022 roku do godz. 15.00.

 

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/wstepne-konsultacje-rynkowe/wstepne-konsultacje-rynkowe-dot-uslugi-dostepu-do-wysokorozdzielczych-scen-satelitarnych-na-potrzeby-realizacji-budowy-systemu-s2mur

Projekt pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych” odpowiada na wyzwania powodowane przez zmiany klimatu dotykające obszar Polski oraz wykorzystuje możliwości tworzone przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie. Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwiają śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych. Projekt ma znaczenie strategiczne, zarówno z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego kraju jak i cyfryzacji procesu ubiegania się o odszkodowania za szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Odbiorcami projektu są producenci rolni, w tym rolnicy indywidualni oraz administracja publiczna.

Więcej informacji o projekcie: https://kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych

 

 

Źródło: KOWR