Dobre praktyki i doświadczenia beneficjentów z Polski i Niemiec w projektach o podejściu multi actor approach

Uprzejmie informujemy, że w tematyce konkursowej klastra 6 Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko w programie Horyzont Europa pojawia się dodatkowe wymaganie, które nazywane jest Multi Actor Approach (MAA). Dotyczy ono około połowy tematów badawczych i innowacyjnych w Programie Pracy klastra 6. Tak oznaczone tematy wymagają szerokiego partnerstwa (zaangażowania wielu podmiotów) w interaktywnym modelu innowacji.

 

Podejście Multi Actor Approach to między innymi:
1) Konieczność wyznaczenia konkretnych celów w oparciu o problemy użytkownika końcowego;
2) Konsorcjum projektu składające się z podmiotów reprezentujących środowisko naukowe, przemysł, użytkowników końcowych, doradztwo rolnicze oraz społeczeństwo obywatelskie;
3) Jasno określona rola i odpowiedzialność poszczególnych podmiotów (w planie pracy projektu);
4) Aktywna wymiana wiedzy i współpraca.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy programu Horyzont Europa  w NCBR zaprasza na webinarium pt. ”Dobre praktyki i doświadczenia beneficjentów z Polski i Niemiec w projektach MAA”, które odbędzie się on-line, 2 marca 2022 r. w godzinach 10.00 – 12.20.

Celem webinarium jest przekazanie najlepszych praktyk i doświadczeń dotyczących przygotowywania wniosków z zastosowaniem podejścia MAA oraz ich realizacji przez niemieckich i polskich beneficjentów. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do koordynatorów i uczestników obecnych i przyszłych projektów w klastrze 6 Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko w programie HE.

Podczas spotkania będą Państwo mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentom.

W spotkaniu weźmie udział Pani Natalia Brzezina z DG ARI (Komisja Europejska), dr Susanne v. Münchhausen oraz Pan Janusz Dąbrowski (CDR Brwinów).

Wystąpienie dr Susanne v. Münchhausen odbędzie się w języku angielskim, Organizator nie zapewnia tłumaczenia.

 

Więcej o MAA i EIP AGRI

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE