Finansowanie Grup Operacyjnych w ramach programu „Horyzont Europa”

Obecny program „Horyzont Europa” oferuje wiele możliwości dla Grup Operacyjnych (GO). Mogą one być częścią ogólnounijnych projektów wieloaktorowych lub sieci tematycznych i doradczych. Tego typu projekty muszą wspierać potrzeby i możliwości wynikające z praktyki. Sieci i projekty powinny być kontynuowane po zakończeniu projektów inicjalizujących w ramach programu „Horyzont Europa” i być połączone z platformami wiedzy AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) w krajach uczestniczących. W ramach nowej WPR każde państwo członkowskie jest obecnie zobowiązane do poprawy współpracy między rolnikami, doradcami, naukowcami, sieciami WPR itp. w ramach swoich AKIS. W ten sposób zapewniony jest cel, że doradcy stają się bardziej kompetentni dzięki regularnemu wprowadzaniu aktualnej wiedzy.

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące 3 konkretnych tematów zorientowanych na GO. Wszystkie z nich mają na celu połączenie rolników i doradców w całej Europie w celu wspierania systematycznej i regularnej wymiany wiedzy i innowacji zorientowanych na praktykę. Kliknij w poniższy temat i dowiedz się więcej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2022 r., godz. 17:00 czasu brukselskiego.

 

Więcej informacji udostępnionych jest na stronie internetowej EIP-AGRI