Innowacyjne technologie ochrony antyprzymrozkowej w uprawach sadowniczych i ogrodniczych

Przymrozki wyrządzają ogrom szkód w uprawach owoców twardych, miękkich i warzywniczych. Występują one zazwyczaj nagle w sposób nieprzewidywalny, co do miejsca, czasu i natężenia. Spadki temperatur i wystąpienie przymrozków napływowych (adwekcyjnych) bardzo często przypada na okres kwitnienia np. w sadach a więc w fazie niezwykle ważnej dla rozwoju rośliny i plonowania. W przypadku sadów powoduje to przemarznięcie kwiatostanów drzew wcześnie kwitnących (czereśni, wiśni, śliw i niektórych odmian jabłoni i gruszy).

Grupa Operacyjna EPI „Centrum Innowacji w Ochronie Antyprzymrozkowej” realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt  pn. „Innowacyjne technologie ochrony antyprzymrozkowej w uprawach sadowniczych i ogrodniczych”, w trakcie którego opracowany zostanie system pomiarowy, który pozwoli na budowę zindywidualizowanego modelu temperaturowego uwzględniającego unikatowe ukształtowanie powierzchni sadu. Z założenia system będzie pełnił dwie funkcje. Po pierwsze, będzie monitorował temperaturę powietrza w sadzie i powiadamiał rolnika przy pomocy wiadomości e-mail lub sms o osiągnięciu krytycznego progu temperatury. Taka informacja pozwoli na precyzyjne podjęcie decyzji o rozpoczęciu zabiegu ochronnego.  Po drugie, system będzie wspierał efektywne użytkowanie mobilnych urządzeń grzewczych. Operator korzystający z aplikacji końcowej będzie informowany o bieżącej sytuacji w sadzie i lokalizacji obszarów o najniższej temperaturze. System dostarczy także informacji zwrotnej odnośnie zmian temperatury wewnątrz koron drzew wywołanych przejazdem mobilnej nagrzewnicy.

 

W realizację projektu zaangażowany jest zespół naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Więcej informacji