Konferencja podsumowująca projekt Grupy Operacyjnej „Bezpieczna Ferma”

Zachęcamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt realizowany w ramach działania „Współpraca” przez Grupę Operacyjną „Bezpieczna ferma” pn. „Bezpieczna Ferma – innowacyjne rozwiązania w systemie chowu brojlerów kurzych”.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 lutego br. w formie hybrydowej, w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie i na platformie internetowej clickmeeting.

Celem konferencji jest omówienie i upowszechnienie rezultatów projektu Bezpieczna Ferma, wskazanie korzyści dla producentów drobiu ze stosowania wypracowanych rozwiązań, wywołanie zainteresowania wśród producentów drobiu zastosowaniem glinokrzemianów.

 

Aby wziąć udział w konferencji stacjonarnie i onlinie należy zarejestrować się pod linkiem: https://kpodr.clickmeeting.com/bezpieczna-ferma/register 

 

Program:

10:00-10:20 Powitanie gości, otwarcie konferencji
Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Roman Wiśniewski, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Lider Konsorcjum Bezpieczna Ferma

 

10:20-11:20 Efekty stosowania glinokrzemianów w produkcji kurcząt rzeźnych w ramach projektu Bezpieczna Ferma. 
dr inż. Mirosław Banaszak, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jakość ściółki i pasz
Jakość mięsa
Wykorzystanie glinokrzemianów przed zasiedleniem obiektu – praktyczne wskazówki

 

11:20-12:00 Ekonomiczne efekty stosowania glinokrzemianów w chowie brojlerów kurzych – wyniki programu „Bezpieczna Ferma”,
dr inż. Tadeusz Sobczyński

 

12:00-12:30 Przerwa kawowa

 

12:30-12:45 Prezentacja produktów zawierających glinokrzemiany,
Daniel Olszewski, firma Olszewsky

 

12:45-13:45 Bezpieczna Ferma w opinii producentów, podsumowanie projektu, dyskusja moderowana
prowadzący Ryszard Zarudzki, Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego,

uczestnicy:

– Henryk Rybka ferma drobiu,
– Łukasz Puciński ferma drobiu Mierzynek,
– Marek Figas Fidrób ferma drobiu

 

13:45-14:00 Działanie Współpraca – nowy nabór
Wioleta Lorenc, Broker innowacji, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

14:00-15:00 Obiad