WAŻNE! Zmiana dokumentacji do Konkursu 6/2022 dla Partnerów KSOW

W związku wejściem w życie z dniem 29 stycznia br. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88), która w art. 4 pkt 10-14 wprowadziła zmiany dotyczące konkursu dla partnerów KSOW nr 6/2022, w celu dostosowania do tych zmian, a także uszczegółowienia niektórych zapisów, część dokumentów konkursowych została zmieniona.

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach i aktualna dokumentacja udostępnione są na stronie internetowej KSOW pod linkiem https://ksow.pl/aktualnosc/ogloszenie-o-konkursie-nr-6-2022-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-ksow-na-wybor-operacji-ktore-beda-realizowane-w-2022-i-2023-r-w-ramach-dwuletniego-planu-operacyjnego-na-lata-2022-2023