Środowiskowe uwarunkowania zdrowotności racic

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem edukacyjnym z zakresu użytkowania bydła mlecznego pt. „Środowiskowe uwarunkowania zdrowotności racic”. Został on przygotowany w formie nagrania audytu przeprowadzonego w gospodarstwie hodowlanym pana Macieja Pohla (Wielkopolska) w listopadzie 2021 r. W materiale omówione zostały kwestie związane z dobrostanem i zdrowiem krów w powiązaniu z higieną i warunkami utrzymania w oborze. Nagranie zawiera między innymi wytyczne dotyczące konstrukcji wanny do kąpieli racic, a także zalecenia odnośnie wymiarów związanych z konstrukcją legowisk czy stołem paszowym.

Do obejrzenia filmu zachęcamy osoby zainteresowane tematyką zdrowotności racic, specjalistów odpowiedzialnych za doradztwo w zakresie zapewnienia i utrzymania dobrostanu krów mlecznych, hodowców oraz studentów i uczniów szkół rolniczych.

Audyt został przeprowadzony przez dr n. wet. Andreę Fiedler – światowej klasy specjalistkę z zakresu zdrowia racic oraz oceny dobrostanu. Jest ona zarówno profesjonalnym korektorem racic, jak i trenerem Sygnałów Krów regularnie prowadzącym audyty w niemieckich gospodarstwach. Audytorce zależy na zapewnieniu dostępu tylko do wiarygodnych i aktualnych treści, dlatego też dostęp do materiału wideo jest możliwy tylko do 03.12.2022 r.

 

 

Link do materiału wideo z audytu: https://youtu.be/0LR_n1EmDYg

Szczegółowy wykaz poruszonej w materiale tematyki:

  • Ocena warunków utrzymania cieląt,
  • Wytyczne dotyczące konstrukcji prawidłowej wanny do kąpieli racic,
  • Kontrola występowania dermatitis digitalis u krów i jałówek,
  • Prawidłowe ustawienie rury karkowej przy stole paszowym,
  • Wymogi związane z wymiarem legowisk,
  • Konieczność zapewnienia stałego dostępu do paszy i wykorzystanie niedojadów,
  • Prezentacja zakresu możliwych do rejestrowania informacji o oborze i krowach.