Projekty SIR zrealizowane w IV kwartale 2021

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w IV kwartale 2021 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Czwarty kwartał 2021 roku to szereg działań i aktywności wszystkich jednostek tworzących struktury Sieci , ale również Partnerów SIR. W tym okresie, działania SIR skupiały się przede wszystkim w zakresie innowacyjnych rozwiązań i współpracy partnerskiej dotyczącej bioróżnorodności, w tym rozwojowi pszczelarstwa, optymalizacji zarządzania zasobami wody w partnerstwach wielu podmiotów, skracania łańcucha dostaw żywności zgodnie ze strategią od pola do stołu. Ponadto zorganizowano szkolenia podnoszące kompetencje relacyjne brokerów innowacji, którzy stanowią nową formę działalność doradczej. Tych i jeszcze więcej tematów dotyczących agrotechniki, produkcji roślinnej czy zwierzęcej znajdziecie Państwo w niniejszym sprawozdaniu, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy.

 

Do pobrania:

Zestawienie operacji 2021 IV KWARTAŁ