Fundusz gwarancji EFRROW dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw rolno-spożywczych – Polska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca utworzyła Fundusz Gwarancji Rolnych (skrót FGR) na podstawie umowy z podmiotem wdrażającym- Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

FGR cel utworzenia- wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania kredytowego poprzez udzielanie gwarancji spłaty kredytów dla banków komercyjnych.

Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

lub

4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Gwarancja ta może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego udzielonego przez bank kredytujący przedsiębiorcom MŚP działającym w sektorze rolnym. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z dotacji 2 p.p. w formie dopłaty do oprocentowania w przypadku kredytów obrotowych  na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID -19

Fundusz został zasilony kwotą 68,6 mln euro.

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny dedykowany dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK.

Gwarancją z FGR może zostać objęty:

 • kredyt inwestycyjny;
 • kredyt obrotowy powiązany z inwestycją w ramach PROW 2014-2020;
 • kredyt obrotowy na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID -19 z dotacją 2 p.p. do oprocentowania.

O kredyt z gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych mogą ubiegać się:

 • rolnicy;
 • przetwórcy produktów rolnych;
 • przetwórcy produktów nierolnych.

Podstawowe warunki gwarancji

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

Wysokość prowizji: 0% kwoty gwarancji

Okres gwarancji:

– kredyty obrotowe odnawialne do 39 miesięcy

– kredyty obrotowe nieodnawialne do 51 miesięcy

– kredyty inwestycyjne: do183 miesiące (rolnicy i przetwórcy produktów rolnych) albo do 120 miesięcy (przetwórcy produktów nierolnych)

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca)

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie BGK: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

Gwarancja dostępna jest w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Do pobrania:

Fundusz_gwarancji_EFRROW_dla_gospodarstw_rolnych_i_przedsiębiorstw_rolno-spożywczych,_Polska_Studium_przypadków

 

Źródło: MRiRW