WPR 2030 – co dalej z polskim rolnictwem? ODWOŁANY TERMIN DEBATY!

UWAGA!

Mając na uwadze rekomendacje władz PAN w sprawie zasad bezpieczeństwa w obecnej sytuacji pandemicznej, podjęto decyzję o przełożeniu terminu debaty pt. „WPR 2030 – co dalej z polskim rolnictwem?”. Za zaistniałą sytuację władze PAN przepraszają i zapewniają, że wszystkie zapowiadane DEBATY z okazji Jubileuszu 50-lecia IRWiR PAN kontynuowane będą wiosną, a dokładny ich harmonogram podamy w drugiej połowie lutego. Nadal planowane jest realizować program debat w formule hybrydowej.

 

W ubiegłym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN obchodził jubileusz 50 lat swojej działalności, w ramach którego wyszedł z propozycją zorganizowania „Pięciu debat na 50-lecie IRWiR PAN”. Każda z nich poświęcona jest ważnej problematyce związanej z rozwojem naszego kraju, a szczególnie z rozwojem obszarów wiejskich i wyzwaniami stojącymi przed ich mieszkańcami. Cykl tych naukowych wydarzeń zakończy Konferencja Jubileuszowa w dniu 29 czerwca 2022 r., podsumowująca pięćdziesięcioletni dorobek naukowy Instytutu.

Zachęcamy Państwa do udziału w trzeciej debacie pt. „WPR 2030 – co dalej z polskim rolnictwem?”, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 r. o godz. 11:00.

Wprowadzenie do dyskusji przedstawią: Grzegorz Brodziak (GoodValley), Rafał Mładanowicz (Rada ds. Młodych Rolników przy KRIR), Dr Jerzy Plewa (TEAM EUROPE) oraz Prof. Walenty Poczta (UPP), stawiając diagnozę oraz formułując hipotezy i propozycje na temat potrzeb rozwojowych polskiego rolnictwa oraz instytucjonalnych mechanizmów ich realizacji w perspektywie 2030 roku. Debatę poprowadzi Dr Mirosław Drygas (IRWiR PAN).

Link do spotkania: https://youtu.be/zOSWIV4SpFY

Przedmiotem debaty będą wyzwania stojące przed polskim rolnictwem, wynikające z postępującej w kierunku środowiskowo-klimatycznym ewolucji WPR oraz związane z tym szanse i zagrożenia. W dyskusji podniesione zostaną problemy związane m. in. z pożądanymi kierunkami rozwoju polskiego rolnictwa, rolą polskiego systemu wiedzy i innowacyjności w rolnictwie w procesach wspierających zmiany struktur rolnych oraz koniecznością zintegrowania różnych polityk unijnych i krajowych realizowanych na rzecz rozwoju rolnictwa.
Udział w debacie panelistów z różnych środowisk zapewnia, że podniesione kwestie zostaną rozważone z różnych punktów widzenia, a więc z uwzględnieniem uwarunkowań globalnych i strategii unijnych, krajowych badań naukowych, perspektyw funkcjonowania towarowych przedsiębiorstw rolnych oraz indywidualnych rolników.

 

Dane kontaktowe Organizatora: 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), tel. (22) 826 94 36; www. irwirpan.waw.pl; e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl