Nagroda dla najlepszego europejskiego projektu w zakresie przedsiębiorczości wiejskiej

Nagroda Famigro przyznawana jest corocznie młodemu europejskiemu przedsiębiorcy, który wnosi szczególny wkład w gospodarkę i środowisko wiejskie. Nagradzane są inicjatywy biznesowe, które przyczyniają się do rozwoju wsi, szanując środowisko i przyczyniając się do społecznej odpowiedzialności.

Nagroda w wysokości 5000 € daje szerokie możliwości upowszechniania rozwiązania.

Termin składania wniosków 1 marca 2022 r .

Więcej informacji, w tym dokumenty aplikacyjne