Manifest na rzecz rolnictwa regeneratywnego przyjęty na Kongresie Rolnictwa Klimatycznego

Manifest na rzecz rolnictwa regeneratywnego podpisali uczestnicy pierwszego Kongresu Rolnictwa Klimatycznego, który odbył się w tym miesiącu w Niemczech. Eksperci i praktycy spotkali się, aby ujednolicić głos rolnictwa regeneratywnego w Europie.  Społeczność praktyków rolnictwa regeneratywnego sformułowała swoje rozumienie tego pojęcia w jasnym i zwięzłym manifeście.

 

Manifest I Kongresu Rolnictwa Klimatycznego

Ponad 70 osób z ponad 16 krajów europejskich wzięło udział w apelu I Europejskiego Kongresu Rolnictwa Klimatycznego w zamku Kirchberg w malowniczej miejscowości Kirchberg/Jagst w Niemczech. Kongres Rolnictwa Klimatycznego został zorganizowany przez dwie organizacje non-profit: Climate Farmers i Akademie Schloss Kirchberg.

Organizatorzy doceniają potrzebę regeneratywnego systemu żywnościowego, który ogranicza emisje gazów cieplarnianych i buduje węgiel w glebie. W świetle ogromnego wzrostu zainteresowania rolnictwem regeneratywnym ze strony sektora publicznego i prywatnego, w tym zobowiązań do pozyskiwania regeneracyjnego ze strony 10 największych światowych korporacji rolno-spożywczych, stało się oczywiste, że potrzebna jest jasność i przejrzystość w tej tematyce.

Kto wziął udział?

Kongres Rolnictwa Klimatycznego zgromadził hodowców bydła z Węgier, Finlandii i Hiszpanii, tradycyjnych hodowców montado z Portugalii, rolników z Holandii i Grecji, a także z Niemiec.

Do rozmowy włączyli się także aktywiści i przedsiębiorcy rolnictwa regeneratywnego z Włoch, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, a także światowej sławy badacze rolnictwa regeneratywnego oraz wielu czołowych przedstawicieli branży spożywczej.

Jaki był cel?

Ujednolicić głos rolnictwa regeneratywnego w Europie we wspólnym Manifeście praktyków.

Program: Ani jednego przemówienia.

Kongres Rolnictwa Klimatycznego od początku charakteryzował się silnym poczuciem wspólnoty, mimo że większość uczestników nie spotkała się wcześniej. Dzięki niekonwencjonalnemu formatowi partycypacyjnemu wszystkie głosy były słyszalne i brane pod uwagę, w głębokich dyskusjach przez trzy dni. Kulminacją tych głębokich dyskusji był podpisany Manifest na rzecz Regeneratywnego Rolnictwa, który wszyscy 70 uczestników aktywnie współtworzyli.

 

Centralne punkty Manifestu

Wspólnota jasno określiła w Manifeście szereg głównych punktów:

  • Rolnictwo regeneratywne wykracza poza „ograniczanie szkód”, a nawet „czynienie dobra”, które wywodzi się z perspektywy operatora tego, co stanowi „dobro”, i zaczyna się od potencjału obiektu (osoby, organizacji, ziemi) i tego, jak interwencja może prowadzić do pełniejszy wyraz tego potencjału.
  • Przetłumaczony na rolnictwo, Manifest jasno wskazuje, że regeneracja jest zawsze zależna od kontekstu. „Nie podchodzimy dogmatycznie do praktyk rolniczych i podejść systemowych, ale raczej przyjmujemy różnorodność ścieżek prowadzących do regeneracji w różnych kontekstach. Żadna praktyka nie powinna być postrzegana niezależnie jako szkodliwa (lub korzystna) dla ekosystemów, zanim zostanie oceniona w odniesieniu do konkretnego kontekstu i długoterminowego wpływu regeneracyjnego.”
  • Eksperci na Kongresie jasno stwierdzili, że nie ma „praktyk regeneracyjnych” per se, co oznacza również, że nie może być nakazowego, opartego na praktyce podejścia do rolnictwa regeneratywnego.
  • Pierwszym krokiem w regeneracji krajobrazu musi być głęboka analiza „danego kontekstu ekologicznego, społeczno-kulturowego i ekonomicznego”, która obejmuje „wiele poziomów, w tym poziom pola, poziom gospodarstwa, poziom krajobrazu, poziom biomów i poziom systemu żywnościowego”.

Budowanie fundamentu

Bez wątpienia naszą największą ambicją dla 10 największych światowych korporacji spożywczych musi być zintegrowanie efektów regeneracyjnych z ich siecią dostaw, aby wykroczyły one poza zwykłą redukcję szkód. Kongres zbudował podwaliny pod wspólny głos praktyków rolnictwa regeneracyjnego wobec przemysłu.

Po i Europejskim Kongresie Rolnictwa Klimatycznego społeczność praktyków wkracza w aktywne rozmowy z decydentami w przemyśle i polityce, aby zapewnić wspólne zrozumienie rolnictwa regeneracyjnego w całej Europie.

 

Więcej informacji