EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych!

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), działając na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE, poszukuje ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI. Serdecznie zachęcamy polskich przedstawicieli do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w poniższych Grupach fokusowych:

  • Sustainable ways to reduce the use of pesticides in pome and stone fruit production (Zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych)
  • Digital tools for sustainable nutrient management (Cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi)
  • Nature-based solutions for water management under climate change conditions (Środowiskowo zorientowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu)

 

Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne doświadczenie w dziedzinie nad którą dana Grupa pracuje, mogą składać swoje aplikacje do dnia 11 stycznia 2022 r.

Członkami Grup Fokusowych mogą być rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu i inne osoby zainteresowane tematyką działań danej grupy.

 

W pracach każdej Grupy Fokusowej uczestniczy około 20 ekspertów pod kierownictwem koordynatora. Zadaniem koordynatora jest przygotowanie materiałów źródłowych oraz wstępnego raportu, które mogą pomóc Grupie w swoich pracach jak i napisanie raportu końcowego. Ważne jest aby głos polskiego sektora rolniczego był słyszalny również na tym forum, gdyż raporty końcowego z prac Grup, często służą Komisji Europejskiej jako wyznacznik do projektowania nowych polityk, strategii czy programów pomocowych. Dlatego zachęcamy do zgłaszania swoich aplikacji i reprezentowania polskiej opinii na szczeblu europejskich.

Dyskusje oraz spotkania prowadzone będą w języku angielskim – do aktywnego udziału w pracach Grupy wystarczy komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wybrani eksperci zobowiązani są do udziału w pracach w ramach dwóch spotkań – jedno zaplanowane jest w lutym, drugie w październiku.

 

Udział w pracach Grup Fokusowych EIP-AGRI pozwoli na poszerzenie wiedzy, nawiązanie kontaktów oraz promowanie swojej instytucji lub gospodarstwa. Niejeden uczestnik Grup Fokusowych, w ramach dalszej współpracy, mógł uczestniczyć np. w projekcie Horyzontu, czy na podstawie zdobytej wiedzy mógł założyć Grupę Operacyjną EPI.

 

Zachęcamy do udziału!

 

Szczegóły, w tym zaproszenie i szczegółowe informacje na temat zagadnień stanowiących prace grup:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/20211123_calltext_fg44-46_final.pdf.