Rewitalizacja obszarów wiejskich – dołącz do nowej Grupy Tematycznej ENRD!

W dniu 30 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła Wizję dla obszarów wiejskich w 2040 r., określając wyzwania i obawy, przed którymi stoją, a także podkreślając niektóre z najbardziej obiecujących możliwości, jakie są dostępne dla tych obszarów. Ambicją wizji jest rewitalizacja obszarów wiejskich, tak aby do 2040 r. były silniejsze, bardziej połączone, prężne i zamożne.

Istnieją już odpowiednie inicjatywy strategiczne zaprojektowane i wdrożone na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które mają na celu rewitalizację obszarów wiejskich. W tym kontekście Europejska Sieć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ENRD) powołuje nową Grupę Tematyczną ds. Rewitalizacji Obszarów Wiejskich, która zostanie zaprojektowana jako forum aby:

  •  określić i zrozumieć kluczowe warunki sprzyjające rewitalizacji obszarów wiejskich w Europie (np. zarządzanie, dostosowanie polityki, współpraca, innowacje itp.)
  • dzielić się najlepszymi praktykami,
  • zbadać potrzeby oraz opracować pomysły i rekomendacje, które pomogą ukształtować przyszłą platformę rewitalizacji obszarów wiejskich, która ma zostać opracowana przez Komisję Europejską.

Grupa Tematyczna ds. Rewitalizacji Obszarów Wiejskich będzie składać się z małego, ale dedykowanego przekroju poinformowanych i zaangażowanych interesariuszy z różnych części Europy, którzy zobowiążą się do udziału w dwóch spotkaniach i związanych z nimi działaniach pomiędzy spotkaniami. Spotkania będą prowadzone w języku angielskim bez tłumaczenia ustnego.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w ww. Grupie Tematycznej zarejestruj się do dnia 19 listopada br. – formularz rejestracyjny

 

Wnioskodawcy otrzymają potwierdzenie udziału najszybciej, jak to możliwe, najpóźniej do końca listopada. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem rural-vision@enrd.eu

 

Więcej informacji