Kierunki i osiągnięcia hodowli twórczej roślin ogrodniczych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza na seminarium online pt. „Kierunki i osiągnięcia hodowli twórczej roślin ogrodniczych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach” w dniu 23 listopada 2021 r. (g.10:00) przygotowane w ramach realizacji zadań z Obszaru 3. „Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych” − dotacja celowa MRiRW.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmowane są  do dnia 18 listopada 2020 r. 

 

Do pobrania

Seminarium_Online_23_11_2021_program i szczegółowe informqacje