„Turystyka kulinarna – tradycja i innowacyjność” – konferencja

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa wraz z partnerami i patronami ma przyjemność zaprosić już po raz szósty na konferencję naukowo-branżową poświęconą turystyce kulinarnej. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021r. i będzie przeprowadzone w formule online (rozpoczęcie konferencji o godzinie 9:00, szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie).

Cel konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja prac i wymiana poglądów nt. kierunków i perspektyw wykorzystania kulinariów w rozwoju turystycznym regionów z uwzględnieniem jej tradycyjnego sposobu realizacji i przekazu tradycji kulinarnych jak również wykorzystania innowacyjnych treści i form.

Uczestnicy konferencji podzielą się doświadczeniami i przedstawią wyniki badań dotyczących dziedzictwa kulinarnego oraz kreowania na tej bazie produktu turystycznego. Będzie też okazja do udziału w warsztatach oraz przewidziany jest konkurs wiedzy o turystyce kulinarnej.

Tematy konferencji:

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym – to nasza szósta edycja.

Poprzednie konferencje podejmowały następujące tematy:

 • 2020 r. – Edukacyjna rola turystyki kulinarnej w rozwoju regionalnym.
 • 2019 r. – Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń.
 • 2018 r. – Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka.
 • 2017 r. – Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych.
 • 2016 r. – Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce.

 

Tematyka kolejnych edycji konferencji koresponduje ze sobą i każda kolejna konferencja wynika z potrzeb zakreślonych w poprzedniej. Przekaz pokoleniowy, rola edukacyjna turystyki kulinarnej, rozwój regionalnych tradycji i innowacyjność to pakiet tematyki, jaki towarzyszy nam podczas kolejnych edycji poświęconych turystyce kulinarnej.

Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów z najdalszych zakątków kraju i świata odwiedzających określoną destynację i poznających zwyczaje ludności żyjącej w danym regionie. Zainteresowanie turystów jest korzystne dla lokalnych społeczności i rozwoju regionu – staje się narzędziem promocji i czynnikiem podtrzymującym tradycyjne praktyki.

Dla rozwoju turystyki kulinarnej niezbędna jest jednak lokalna atrakcyjność i inicjatywy podtrzymujące tradycje oraz przekonanie, że bez odpowiedniej edukacji i przygotowania strategii działań rozwój tej formy może być utrudniony.

 

Odbiorcy konferencji:

Wydarzenie jest skierowane do następujących grup odbiorców:

 • przedstawicieli nauki, badaczy, dydaktyków;
 • przedstawicieli sektora turystycznego i samorządów lokalnych;
 • przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorów i animatorów wydarzeń turystycznych;
 • producentów i dystrybutorów żywności tradycyjnej;
 • gestorów bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
 • osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej,
 • nauczycieli szkół średnich, studentów, uczniów branżowych szkół średnich.

 

Kliknij tutaj i zgłoś swój udział. Rejestracja do dnia 15.11.2021

Więcej informacji na stronie wydarzenia