VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 24-25 listopada 2021 roku organizuje konferencje pn. „VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”, na którą serdecznie zapraszamy.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja organizowana jest w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podczas Forum zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi innowacji w rolnictwie na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, strategicznych wyzwań dla polskiego rolnictwa w świetle nowej WPR oraz działań Sieci Innowacji w Rolnictwie. W programie przewidziano, m.in. panel dyskusyjny nt. Strategia „Od pola do stołu” w praktyce oraz cztery panele tematyczne:

  1. Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin;
  2. Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczenia stosowania nawozów;
  3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji emisji pochodzących z hodowli zwierząt gospodarskich;
  4. Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Ponadto w ramach konferencji zaplanowano przeprowadzenie konkursu „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, pracowników administracji rządowej, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 18 listopada 2021r. pod adresem:
https://cdrradom.clickmeeting.com/vi-forum-wiedzy-i-innowacji-w-rolnictwie-udzial-stacjonarny/register

Ze względu na ograniczoną ilość osób o zakwalifikowaniu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu – Justyna Stępniak: j.stepniak@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 37.

Do pobrania:

Program konferencji