DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2021

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zapraszają 18 listopada 2021 r. o godz. 10.00 na konferencję online DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2021 pod hasłem: „Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”. Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców sektora rolnego, przedstawicieli nauki, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Konferencja obejmuje obrady plenarne, a w nich:

  1. Ogłoszenie wyników II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”,
  2. Wspólna Polityka Rolna – nowa odsłona – wyzwania i szanse dla Polski,
  3. Producent rolny w łańcuchu dostaw żywności – aspekty prawne i nowe wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem,
  4. Debata: Krótkie Łańcuchy Dostaw – Współpraca rolników z lokalnymi sklepami i firmami,

oraz panele dyskusyjne: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

guzik

 

Osoby do kontaktu:

  1. Organizacja konferencji:

Agnieszka Nowicka-Czerny: e-mail: a.nowicka@cdr.gov.pl; tel. 61 823 20 81

  1. Opieka merytoryczna:

Iwona Kajdan-Zysnarska e-mail: i.zysnarska@cdr.gov.pl; tel. 61 823 20 81

 

Do pobrania:

– program konferencji