Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa: Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

W ramach cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” zachęcamy do udziału na webinarium dotyczącym Klastra 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Klaster 6 ma na celu poprawę wiedzy i innowacji w celu wzmocnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywnościowego, a także przyspieszenie przejścia na zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, przy jednoczesnym poszanowaniu granic planety. Wyzwania stojące przed Klastrem 6 są złożone i wymagają podejścia systemowego, obejmują:

  • zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej,
  • neutralność klimatyczną produkcji pierwotnej,
  • zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym,
  • poprawienie lub stworzenie nowych zrównoważonych systemów żywnościowych oraz
  • zapobieganie powstawaniu i usuwanie zanieczyszczeń.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione nowe możliwości jakie przedsiębiorcom i naukowcom daje udział w programie Horyzont Europa oraz wskazanie jakie działania i dokumenty strategiczne są ich podstawą. Będą Państwo mieli szansę zapoznania się z bieżącą tematyką konkursową w obszarze Klastra 6. Organizatorzy odpowiedzą także na pytanie dlaczego warto być częścią nadchodzących zmian.

 

AGENDA WYDARZENIA

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych