Rozstrzygnięcie Konkursu „Moje własne innowacje” i rozdanie nagród

Po raz pierwszy w ramach swojej działalności Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Warszawa, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), zorganizowało ogólnopolski konkurs „Moje własne innowacje” wspierający polskich innowatorów. Konkurs pozwolił na zgłoszenie, ale przede wszystkim na upowszechnienie, innowacyjnych rozwiązań, które rolnicy opracowali i zastosowali w swoich gospodarstwach. Szeroki zakres wykorzystania zgłoszonych rozwiązań, które wpływają na efektywność ekonomiczną produkcji, optymalizację wykorzystania zasobów, czy na dobrostan zwierząt, jasno wskazują, że polscy rolnicy są innowatorami i szukają nieszablonowych możliwości rozwiązania swoich potrzeb.

Celem konkursu była przede wszystkim aktywizacja rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami dotyczącymi wprowadzania usprawnień we własnych gospodarstwach rolnych. Ponadto realizacja konkursu pozwoliła na identyfikację „rolników innowatorów”, którzy w przyszłości mogą być partnerami projektów realizowanych przez SIR lub członkami Grup Operacyjnych EPI, a także na wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami i przedstawicielami doradztwa rolniczego. Dodatkowym celem było również promowanie „małych innowacji”, które mogą mieć znaczenie zwłaszcza w czasie epidemii i kryzysu – pokazanie innym, że małym kosztem można samemu wdrożyć innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę lub zarządzanie gospodarstwem rolnym.

 

Konkurs pn. „Moje własne innowacje” został ogłoszony w maju br. Poprzez szereg przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych, na stronach internetowych Organizatora oraz portalach rolniczych, do udziału zaproszono właścicieli, domowników oraz zarządzających gospodarstwami rolnymi położonymi na terenie całej Polski.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się podczas I Szczytu Polskich Grup Operacyjnych EPI, w dniu 14 września br. w Łodzi. Dyplomy i nagrody zostały wręczone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Ryszarda Kamińskiego oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pana Ireneusza Drozdowskiego wraz Zastępcą Dyrektora Panem Krzysztofem Janiakiem. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione rozwiązania oraz ich autorzy, były prezentowane przez Panią Iwonę Obojską-Chomiczewską, Kierownika Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR, podczas ceremonii wręczania nagród.

Komisja Konkursowa wyłoniła trzech Laureatów oraz nadała trzy wyróżnienia w Konkursie:

 

I miejsce zajęła Pani Krystyna Osińska za zgłoszone innowacyjne rozwiązanie: Wytwarzanie innowacyjnych karmików dla narybku KDHR 2.11, KDRH-A, KDRH-P

Karmnik KDRH 2.11 jest urządzeniem innowacyjnym z uwagi na sposób działania i pełną programowalność zadawania paszy. Karmniki są konstrukcyjnie przystosowane do zadawania określonego rodzaju paszy tj. paszy płynnej – model  KDRH-A; paszy pylistej –  model KDRH-P lub paszy granulowanej – model KDRH 2.11. Ilość paszy, częstotliwość oraz czas  zadawania paszy można dowolnie zaprogramować. Urządzenie pozwala w pełni zautomatyzować proces karmienia narybku w wylęgarni. Warty podkreślenia jest fakt, współpracy z naukowcami Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie aby wprowadzić produkt na rynek.

W imieniu Pani Krystyny nagrodę odebrał Pan Grzegorz Osiński, maż Pani Krystyny, współwłaściciel gospodarstwa.

 

 

 

II miejsce zajął Pan Jakub Filipek za zgłoszone innowacyjne rozwiązanie: Pomiar temperatury w silosach zbożowych

Urządzenie pozwala uzyskać szybko informację o złych parametrach przechowywanego ziarna (zbyt wysoka temperatura) poprzez ciągły pomiar temperatury w silosie. Rozwiązanie znalazło zastosowanie do poprawy jakości przechowywania zboża oraz kukurydzy w silosach o płaskim podłożu. Do urządzenia podłączana jest linia, która składa się z czujników temperatury, rozmieszczonych na różnych wysokościach silosu np. co 1 metr.  Dzięki dużemu wyświetlaczowi można jednocześnie obserwować zmiany na 10 czujnikach oraz średnią temperaturę panującą w silosie. Urządzenie posiada również możliwość załączenia funkcji alarmowej np. w przypadku wzrostu temperatury na którymś z poziomów silosu. Dotychczasowe rozwiązania dostępne na rynku pokazują temperaturę z jednego czujnika, natomiast na urządzeniu Pana Jakuba można zobaczyć jednocześnie pomiar z 10 czujników.

 

III miejsce zajął Pan Ryszard Kamiński za zgłoszone innowacyjne rozwiązanie: System zarządzania hodowlą FERMA

Ferma to zintegrowany system zarządzania produkcją drobiarską składający się z szeregu współpracujących elementów pozwalających na optymalizację procesu hodowli. Najważniejszym elementem systemu jest aplikacja internetowa, której obsługa możliwa jest również na urządzeniach mobilnych. Dzięki rozbudowanej i jednocześnie nieskomplikowanej bazie danych pozwala ona na automatyczne wyliczanie wszystkich najważniejszych parametrów związanych z hodowlą, a jej funkcjonalność w postaci systemu codziennego raportowania zapewnia bieżące aktualizowanie parametrów hodowli, chociażby takich jak automatyczne określanie dawki paszy. Dzięki zastosowanemu oprogramowaniu uproszczony został codziennego raportowania stanu fermy opartego, w tym również w sposób zdalny.

 

Wyróżnienia otrzymali

  • Pan Jarosław Abramowski za zgłoszone rozwiązanie: Paśnik mobilny dla krów, przyczepka z kołowrotkami do rozwijania drutu, linki lub plecionki. Poidła łąkowe samopompujące, poidła łąkowe samo napełniające. Inteligentny płot. Moduł wyłączający prąd w ogrodzeniu. Moduł monitorujący prąd w ogrodzeniu.

Moduł monitorujący prąd w ogrodzeniu jest wdrożonym prototypem. Dzięki niemu w każdej chwili możliwe jest otrzymanie powiadomienia sms z informacją o napięciu w ogrodzeniu elektrycznym, w tym alertów o zaniku prądu w danej sekcji. Moduł wyłączający prąd w ogrodzeniu elektrycznym pozwala na zdalne sterowanie napięciem, co jest bardzo użyteczne w przypadku dużych powierzchni, które są ogrodzone. Zastosowanie inteligentnego płotu, który pozwala na jednoczesne rozwijanie czterech linek, mobilnego paśnika oraz poidła samo napełniającego, pozwala m.in. na szybkie dzielenie kwater i stawianie płotków przepędowych, łatwe dostarczanie paszy dla stada na wolnym wypasie czy też zapewnienie wody bez konieczności stałej ingerencji i kontroli człowieka.

 

 

  • Pan Grzegorz Dziarnowski za zgłoszone rozwiązanie: Innowacyjna klatka

Zastosowanie klatki odizolowującej tuczniki na sprzedaż od pozostałego stada pozwala na zmniejszenie stresu u zwierząt oraz niweluje konieczność wjazdu samochodów na teren gospodarstwa co przekłada się na zmniejszenie ryzyka przenoszenia ASF. Ze względu na łatwość wykonania, rozwiązanie jest łatwe do przeniesienia do innych gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej. Koszt produkcji oraz nakład pracy własnej klatki jest stosunkowo niski. Efektem jest zmniejszenie nakładu czasu pracy przy załadunku trzody, a jednocześnie zmniejszenie stresu u zwierząt.

 

 

  • Pan Piotr Przysiężny za zgłoszone rozwiązanie: Siewnik zębowy do uprawy konserwującej i bezorkowej w mulcz

Siewnik wykorzystywany jest do siewów bezpośrednich a także aplikacji nawozów. Maszyna ma regulowaną głębokość pracy jak i docisku. Rozwiązanie to wyróżnia lekka konstrukcja dostosowana do mniejszych ciągników. Zastosowanie tej maszyny zmniejsza koszty produkcji, jednocześnie optymalizując zasoby wody oraz zmniejszając erozję wodną gleby. Należy podkreślić, że rozwiązanie ogranicza straty wody w glebie (ograniczając ewapotranspirację) przez co polepszają się warunki  wilgotnościowe. Zmniejsza się również ilość zabiegów uprawowych co wpływa na mniejszą ilość zużytego paliwa (ograniczenie gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery).

 

Do pobrania:

Wykaz zgłoszonych rozwiązań do konkursu „Moje własne innowacje”

 

FOTORELACJA: