Uwaga! Zmiana adresu siedziby CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września br. zmianie ulega adres siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, realizującego zadania jednostki centralnej KSOW oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Nowe dane kontaktowe:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

ul. Rakowiecka 36 lok. 150

02-532 Warszawa
tel.: + 48 22 274 2327
e-mail: warszawa@cdr.gov.pl

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z nową siedzibą CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie zmianie uległy również numery telefonów pracowników Centrum.

Dane kontaktowe pracowników Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Dane kontaktowe pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich