Innowacyjna produkcja słomki do napojów

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym w ramach działania „Współpraca” przez Grupę Operacyjną EPI „Słomka ze Słomy” pn. „Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów„.

 

Opis projektu

Celem operacji jest uzyskanie produktu rolnego jakim jest słoma o ulepszonej przydatności użytkowej oraz stworzenie odpowiednich warunków technicznych, technologicznych i organizacyjnych jakie są niezbędne do produkowania słomek ze słomy, przeznaczonych do picia różnych napojów. Jednorazowe słomki z plastiku do picia napojów są od lat powszechne w codziennym życiu większości ludzi. W samej tylko UE średnio rocznie zużywa się ponad 36 mld słomek, z tego 1,2 mld w Polsce. Później wędrują do kosza i na wysypisko, gdzie ich utylizacja trwa ok. 450 lat. Skala problemu produkcji tego typu plastikowych odpadów jest tak duża, że powstała w 2018 r. dyrektywa UE zakazująca sprzedaży jednorazowego plastiku (w tym słomek) od 2021 roku. Wykonane słomki ze słomy są w pełni naturalne, biodegradowalne, a także nie rozpuszczają się i nie namiękają. Jednakże ich produkcja jest istotnie kosztowniejsza od plastikowych. Aktualnie brak jest maszyn do zmechanizowanej produkcji słomek ze słomy. Dostępne na rynku automaty przeznaczone się wyłącznie do produkcji słomek z papieru.

Głównymi rezultatami operacji będą:

a) znacznie udoskonalona postać słomy do postaci słomek o różnej długości i średnicy, przeznaczonych do picia różnych napojów;

b) znacznie udoskonalona technologia produkcji takich słomek, oparta na: profesjonalnej produkcji wybranych roślin z przeznaczeniem na pozyskiwanie przede wszystkim wysokiej wartości słomy do ich produkcji; odpowiedniego magazynowania i przechowywania tak wyprodukowanej słomy, aby nie obniżyć jej wartości jako półproduktu do uzyskania słomek do różnych napojów; zautomatyzowanej produkcji tych słomek, obejmującej takie zabiegi jak np. cięcie słomek z półproduktu w postaci słomy wybranych roślin, ich czyszczenie i mycie wraz z dezynfekcją, pakowanie;

c) znacznie udoskonalona metoda organizacji prac w procesie produkcji takich słomek, wykorzystująca opracowane rozwiązania konstrukcyjne w zbiorze i przechowywaniu półproduktu słomy oraz zautomatyzowanej produkcji słomek różnej długości i średnicy.

 

Największe korzyści

Obecnie na rynku akcesoriów Zero Waste konsumenci poszukują produktów o najwyżej jakości ekologicznej. W trendy te wpisuje się słomka ze słomy do picia różnych napojów. Celowym zatem staje się opracowywanie technologii i produkcji słomek ze słomy. W praktyce są wykorzystywane słomki ze: szkła, metalu, bambusa, papieru, mączki kukurydzianej, makaronu, jabłek i zbóż, a przede wszystkim z naturalnej słomy, będącej łodygą zbóż. Tak wykonane słomki są w pełni naturalne, w 100% biodegradowalne w środowisku wody i gleby. Jednakże ich produkcja jest znacznie kosztowniejsza, co wynika z faktu, że jest to głównie ręczna praca generująca wysokie koszty. Ceny mogą się rok do roku bardzo różnić, bo taka słomka, jak każdy produkt rolniczy, zależy m.in. od pogody i warunków glebowych. Znacznie ograniczony jest też ich asortyment. Niewystarczająca jest też skala produkcji: są informacje z jednostek gastronomicznych i sklepów, że brak jest takiego produktu na rynku. Brak jest na rynku także ofert sprzętu techniczno-technologicznego do produkcji słomek do napojów, wykonanych ze słomy a także wiedzy na temat techniki i technologii ich produkcji. Dotychczasowa nieliczna produkcja takich słomek oparta jest w większości na ręcznej pracy ludzkiej (dlatego są tak kosztowne) i ma zasięg lokalny. Wyprodukowane ze słomy, wykorzystując rezultaty tej operacji słomki do napojów będą istotnie tańsze od produkowanych obecnie. Mogą też być interesującą ofertą na rynku krajów europejskich, gdzie produkcje lokalne podobnie jak w Polsce nie zapewniają rosnącego popytu na taki produkt proekologiczny.

 

Czas realizacji projektu: od 2021-08-01 do 2022-12-31

Źródła finansowania: Środki własne,

Budżet projektu: 1 611 153, 61 PLN KOSZTY CAŁKOWITE, 1 788 905,00 PLN KOSZTY KWALIFIKOWANE 1 337 151,00 PLN DOFINANSOWANIE, 850 829,19 PLN ŚRODKI EFRROW, 486 321,81 PLN KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE

Obszar realizacji: PL721 – Kielecki

 

Strona internetowa: www.slomkazeslomy.sodr.pl