„Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” – sprawdź wyniki rekrutacji do projektu!

W ramach projektu „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” realizowanego przez EIT Food CLC North-East – Europejski Instytut Technologii wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyła się rekrutacja do pierwszego etapu projektu, której celem jest wymiana wiedzy i zdobycie umiejętności z zakresu rolnictwa regeneratywnego.

Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 93 rolników, a zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostało 36 rolników. Wśród zgłoszeń było 68 mężczyzn i 25 kobiet, w sześciu przedziałach wiekowych poniżej 25 lat, 25-35 lat, 36-45 lat, 46-55 lat, 56-65 lat i powyżej 66 lat, około 65% rolników to rolnicy w przedziale wiekowym 25-45 lat. Kwestionariusz zawierał również pytania dotyczące województwa oraz powierzchni gospodarstwa. Najwięcej rolników zgłosiło się z województwa wielkopolskiego (16) oraz województwa mazowieckiego (13), natomiast najmniej z województwa opolskiego, zachodnio-pomorskiego i śląskiego.

Uczestnicy odpowiadali także na pytania dotyczące swojego gospodarstwa rolnego. Wśród zgłoszeń największe gospodarstwo ma 500 ha, a najmniejsze 2 ha, średnia wielkość gospodarstwa to 45 ha. Gospodarstwa zgłoszonych rolników prowadzone są w systemie konwencjonalnym 39 %, mieszanym 25%, ekologicznym 22% i intensywnym 14%. Głównymi uprawami jest pszenica ozima, kukurydza oraz rzepak. W gospodarstwie ważną rolę odgrywa płodozmian, spośród uczestników 26% ma określony płodozmian na okres 1-2 lat, 35% na okres 3-4 lat i 39% na okres powyżej 4 lat. Około 75% rolników uprawia poplony i międzyplony oraz 72% stosuje system bez orkowy. Rolnicy zostali poproszeni aby określili jakie nawozy stosują w gospodarstwie, 69% deklaruje że używa nawozów mineralnych w większości są to nawozy azotanowe, natomiast 31% rolników nie stosuje nawozów mineralnych.

Wykorzystane są także nawozy naturalne w 71% gospodarstw jest to zazwyczaj obornik, 29% zadeklarowało, że nie stosuje nawozów naturalnych. W uprawach wykorzystywane są także środki ochrony roślin w 69% gospodarstw. Według przesłanych zgłoszeń 58% rolników stosuje zabiegi agrotechniczne takie jak: optymalizacja wykorzystania środków produkcji (nasiona, środki chemiczne i nawozy) oraz ograniczenie orki. W 58% gospodarstw rolnicy deklarują przykrycie gleby roślinnością w okresie zimy od 70% do 100% powierzchni swojego gospodarstwa.

Rekrutacja została zakończona w dniu 31.07.2021r. zakwalifikowało się do kolejnego etapu 36 uczestników. Lista osób zakwalifikowanych dostępna w załączniku.

“Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” to projekt wspierany przez EIT Food. EIT Food to wiodąca europejska inicjatywa w zakresie innowacji w dziedzinie żywności, której celem jest uczynienie systemu żywności bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania.

EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku i składającego się z kluczowych graczy branżowych (ponad 90 organizacji partnerskich i ponad 50 start-up’ów z 16 państw członkowskich UE). Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

W Warszawie powstał jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food tzw. Centrum Kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Obejmuje ono region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie.

 

 

Źródło: CDR w Brwinowie