IV Konferencja hodowców bydła mięsnego – zaproszenie

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza rolników, hodowców bydła, przedsiębiorców, przetwórców, przedstawicieli instytucji naukowych, samorządowych i doradczych oraz innych zainteresowanych innowacjami w chowie i hodowli bydła do udziału w IV Konferencji hodowców bydła mięsnego pt. „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego w  Polsce i na świecie”, która odbędzie się w dniach 25 – 26 sierpnia 2021 r.

Celem wydarzenia jest podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacji technologicznych w produkcji bydła mięsnego oraz identyfikacja potrzeb i problemów w tym zakresie. Porównanie rozwoju polskiej hodowli z produkcją światową. Wizytacja w dwóch gospodarstwach hodowlanych realizowana podczas drugiego dnia konferencji pozwoli na konfrontację zdobytej wiedzy z praktyką.

W programie:

  • 25 sierpnia 2021 r. – Konferencja w Hotelu TEXICANA w Kalsku
  • 26 sierpnia 2021 r. – Wizytacja w Gospodarstwie Rolnym Długie Stare Sp. z o.o. oraz Gospodarstwie Rolnym HZZ Osowa Sień Sp. z o.o.

Zgłoszenia należy składać osobiście, pośrednio przez doradców terenowych Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku bądź w formie skanu na adres poczty elektronicznej*: a.zajda-sipa@lodr.pl w terminie do 20.08.2021r.

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem a następnie dostarczeniu oryginału do siedziby Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku lub przesłania skanu zgłoszenia na ww. wskazany adres poczty elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

Więcej informacji udostępnionych jest na stronie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku