Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2021

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją opracowaną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych pn. „Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2021„, stanowiącą urzędowy wykaz zarejestrowanych odmian, według stanu na dzień 31 maja 2021 r.

Lista obejmuje gatunki roślin sadowniczych podlegające urzędowej rejestracji, a więc te, których odmiany – zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany (Dz.Urz. MR i RW z 2020 r. poz. 24) – wpisuje się do krajowego rejestru. Obecnie do krajowego rejestru mogą być wpisywane odmiany 178 roślin uprawnych, w tym 28 roślin sadowniczych, a także 93 roślin rolniczych i 57 roślin warzywnych, dla których wydaje się oddzielne Listy.

Ponadto, do krajowego rejestru wpisuje się odmiany należące do gatunków roślin uprawnych tradycyjnie uprawianych na terytorium Polski, posiadających różne kierunki użytkowania, a także znaczenie dla ukształtowania krajobrazu i zrównoważonego rolnictwa, zwane odmianami tradycyjnymi. W krajowym rejestrze odmian roślin sadowniczych wyodrębniono odmiany wpisane na sadowniczą listę A, tj. posiadające urzędowy opis oraz odmiany wpisane na sadowniczą listę B, tj. posiadające urzędowo uznany opis.

Na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, pod adresem: www.coboru.gov.pl, w dziale Rejestracja odmian dostępna jest – aktualizowana na bieżąco – elektroniczna wersja Listy, która nie posiada statusu wykazu urzędowego. Urzędową publikacją wydawaną przez COBORU pozostaje niniejsza Lista.

 

Pobierz publikację