Przeglądarka nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – uruchomiona!

W ramach Programu „Polski Ład” realizując projekt pn. „Więcej ziemi dla rolników” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował na platformie eRolnik usługę przeglądania działek Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Narzędzie to umożliwia przegląd nieruchomości Zasobu zarządzanych przez KOWR oraz ich identyfikację pod względem położenia, powierzchni czy też formy rozdysponowania. Aby skorzystać z bazy należy udać się na stronę internetową KOWR lub bezpośrednio na platformę eRolnik. W katalogu możemy przeglądać dane po województwach, powiatach, gminach i obrębie konkretnej miejscowości.

Uruchomienie przeglądarki to pierwszy etap prac nad projektem „Więcej ziemi dla rolników”. Kolejnym będzie uruchomienie nowej funkcjonalności przeglądarki – prezentacja graficzna na własnej platformie geolokalizacyjnej lub w oparciu o integrację z narzędziami takimi, jak w geoportalu.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji, w której Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda informuje o zakończeniu I etapu prac nad projektem „Więcej ziemi dla rolników”, a tym samym uruchomieniu przeglądarki nieruchomości Zasobu WRSP.

Źródło: MRiRW i KOWR