Wyzwania środowiskowe przyszłej WPR: Narzędzia do zarządzania składnikami odżywczymi

18 czerwca 2021 r. jako jedna z imprez towarzyszących Krajowym Dniom Pola została zorganizowana przez CDR w BrwinowieOddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Stacją Chemiczno – Rolniczą oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach konferencja pt. „Wyzwania środowiskowe przyszłej WPR: Narzędzia do zarządzania składnikami odżywczymi”.

Uczestników konferencji powitał dr Henryk Skórnicki – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. W części teoretycznej przedstawione były aspekty związane z prawidłową gospodarką nawozową w uprawach.

 

Pani Joanna Czapla – dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła aplikację FaST jako narzędzie do zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi.

Z kolei temat rozwinął Marek Krysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu Biorąc pod uwagę potrzeby pokarmowe roślin z uwzględnieniem zasobności środowiska glebowego w makro i mikro składniki należy zaplanować nawożenie w celu uzyskiwania oczekiwanych plonów a jednocześnie zapewnić optymalną ochronę środowiska szczególnie wód przed przenawożeniem.

W związku z tym Pani Karolina Jakubowska z Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej przedstawiła temat związany z „Budową efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrochemicznych w celu optymalizacji nawożenia ni ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego Internaw”.

Pani dr Tamara Jadczyszyn z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zaprezentowała wymogi dotyczące nawożenia azotem roślin uprawnych w świetle realizowanego w rolnictwie Programu działań, natomiast

Pani prof. dr hab. Jolanta Korzeniowska z oddziału IUNG w Wrocławiu przedstawiła zagadnienie mikroelementów jako ważnego aspektu zrównoważonego nawożenia.

Wreszcie przez Panią Jolantę Reinert z Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Opolu została zaprezentowana wstępna wersja aplikacji Internaw do opracowywania planów nawozowych.

W webinaryjnej konferencji wzięło udział 63 uczestników, co wobec dużej ilości różnego rodzaju imprez towarzyszącym Krajowym Dniom Pola stanowiło zadowalającą frekwencję.

Link do nagrania z konferencji

 

Źródło: Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie