Seria broszur na temat Rural Inspiration Awards 2019-2021 już dostępna!

Konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) to ogólnounijny konkurs promujący dobre praktyki dotyczący rozwoju obszarów wiejskich organizowany przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014–2020. W ramach tej inicjatywy w latach 2019-2020 doceniono projekty będące źródłem inspiracji, realizacji konkretnych projektów przy wsparciu finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Celem konkursu jest zwiększenie widoczności zarówno samych projektów, jak i wkładu polityki rozwoju obszarów wiejskich. Konkurs przyczynia się również do promowania transferu wiedzy i tworzenia sieci kontaktów wśród zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.

 

Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) przygotowała serię trzech broszur, w celu zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych projektów, poprzez przedstawienie aktualnych informacji na temat ich rezultatów oraz osiągnięć, które mogą stanowić źródło inspiracji.

 

Rural Inspiration Awards 2019 – pobierz broszurę (dostępna wersja polskojęzyczna)

W ramach tej inicjatywy w 2019 roku wyłoniono 25 projektów, które przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zwiększyły konkurencyjność i zrównoważony charakter europejskich obszarów wiejskich oraz przyczyniły się, do efektywniejszej realizacji włączenia społecznego. Zwycięzcy zostali nagrodzeni w 5 kategoriach: poprawa konkurencyjności, działania na rzecz środowiska i klimatu, odnowa obszarów wiejskich, włączenia społeczne, LEADER.

 

Rural Inspiration Awards 2020pobierz broszurę (dostępna wyłącznie wersja anglojęzyczna)

RIA 2020 to druga edycja konkursu dobrych praktyk ENRD w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, który koncentrował się na finansowanych z EFRROW inicjatywach promujących działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich i biogospodarce, kluczowych tematach polityki rozwoju obszarów wiejskich UE oraz będących na czele szerszej agendy politycznej UE i świata. W broszurze przedstawiono 15 laureatów RIA 2020 w kategoriach biogospodarki, łagodzenia zmian klimatu i dostosowania do zmian klimatycznych..

 

Rural Inspiration Awards 2021pobierz broszurę (dostępna wyłącznie wersja anglojęzyczna)

RIA 2021 była trzecią edycją konkursu dobrych praktyk ENRD w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, podczas której skupiono się na inicjatywach finansowanych z EFRROW, które mogą zainspirować przyszłą ścieżkę rozwoju obszarów wiejskich w ramach długoterminowej wizji. W konkursie wytypowano 20 finalistów w kategoriach: zielona przyszłość, cyfrowa przyszłość, solidarna przyszłość, odporna przyszłość.