KE ogłosiła długoterminową wizję obszarów wiejskich UE do 2040 r. – przeczytaj komunikat!

30 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową wizję dla obszarów wiejskich UE, która umożliwi obszarom wiejskim lepsze wykorzystanie swojego potencjału oraz wesprze w stawianiu czoła różnorodnym problemom, począwszy od zmian demograficznych, przez łączność i zagrożenie ubóstwem, a skończywszy na ograniczonym dostępie do usług.

 

W oparciu o analizę prognostyczną i szerokie konsultacje z obywatelami oraz innymi podmiotami na obszarach wiejskich, wizja proponuje Pakt na rzecz obszarów wiejskich i Plan działania na rzecz obszarów wiejskich UE, których celem jest uczynienie obszarów wiejskich Europy silniejszych, połączonych, odpornych i dostatnich do roku 2040.

Plan działania UE określa szereg inicjatyw przewodnich wokół tych czterech tematów. Ponadto zostanie wprowadzony „rural proofing”, w ramach którego główne zasady UE będą analizowane z perspektywy rozwoju obszarów wiejskich. Zostanie również utworzone tzw. „obserwatorium obszarów wiejskich”, w celu dalszej poprawy gromadzenia i analizy danych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

 

W przygotowanie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE zaangażowane były różne służby Komisji, w tym Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Grupa Tematyczna Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD), różne projekty badawcze finansowane w ramach programu „Horyzont 2020” i wiele innych interesariuszy. ENRD i Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich współpracowały ze sobą, w celu zebrania informacji od zainteresowanych stron z obszarów wiejskich podczas organizowanych warsztatów i innych wydarzeń. Wyniki zostały ujęte w raporcie Rural Voices.

 

Jednym z kluczowym elementów stanowiących podstawę do opracowania  długoterminowej wizji obszarów wiejskich był Tydzień Wizji Wiejskich, zorganizowany i wspierany przez ENRD. Raport z wydarzenia i inne publikacje związane z Wizja dla Obszarów Wiejskich znajdziesz tutaj.

 

Źródło: ENRD