Twoja opinia jest ważna! Podziel się nią w debacie na temat przyszłości polskiego rolnictwa!

Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Klimatycznej, Koalicja Rolnictwo dla Przyrody, Koalicja Ratujmy Rzeki organizują w dniu 1 lipca br. debatę online pn. „Pakt społeczny dla polskiego rolnictwa”.

Podstawowym celem spotkania jest zidentyfikowanie wyzwań stojących obecnie przed polskim rolnictwem oraz określenie ram dalszych prac nad stworzeniem „Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa” przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 

Czym jest „Pakt społeczny dla polskiego rolnictwa”?

W marcu 2021 r. cztery największe sieci organizacji pozarządowych: Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Klimatyczna, Koalicja Rolnictwo dla Przyrody oraz Koalicja Ratujmy Rzeki zaproponowały zawarcie Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa. Paktu, który umożliwi osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu w sposób możliwy do zaakceptowania przez wszystkich interesariuszy, w tym przede wszystkim rolników oraz konsumentów. Wypracowanie Paktu, gwarantującego rolnikom stabilność i bezpieczeństwo ich działalności, a konsumentom pewność wysokiej jakości produktów rolnych, pozyskiwanych w sposób sprawiedliwy społecznie oraz bezpieczny dla środowiska, wymagać będzie wielu dyskusji.

 

Do udziału w debacie zapraszamy w szczególności rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Spotkanie będzie odbywać się online na platformie zoom w dniu 1 lipca 2021 r. w godz. 10.00-13.30.

Rejestracji można dokonać do dnia 21 czerwca br.  – formularz zgłoszenia uczestnictwa

 

Zaproszenie i program – debata Pakt społeczny dla polskiego rolnictwa