Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR oraz CDR wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR – relacja

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2021 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR)  oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR)  pełniących rolę koordynatorów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), brokerów innowacji oraz innych osób wspierających działania na rzecz SIR.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania i realizacji zadań SIR oraz wspierania tworzących się Grup Operacyjnych EPI, w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie otworzył Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pan Ireneusz Drozdowski. Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Pan Krzysztof Janiak oraz Kierownik Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR – Pani Iwona Obojska-Chomiczewska przywitali uczestników, omówili program spotkania oraz kwestie organizacyjne. Pierwszy dzień spotkania poświęcony był tematyce działań brokerów innowacji. Moderatorami spotkania byli krajowi brokerzy innowacji –  Pani Karolina Grzybowska, Pan Aleksander Bomberski i Pan Przemysław Lecyk, którzy przedstawili sprawy bieżące pracy brokerów oraz podsumowali IV nabór wniosków do działania „Współpraca”  – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności, w ramach PROW 2014-2020. Dodatkowo Pan Aleksander Bomberski przedstawił wstępne propozycje dotyczących V naboru wniosków do działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz zaprezentował dobre praktyki wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy zdalnej brokera i doradcy.

W drugim dniu spotkania Pani Iwona Obojska-Chomiczewska omówiła sprawy bieżące oraz podjęła dyskusję na temat doświadczeń związanych z realizacją zadań Sieci SIR na poziomie wojewódzkim. Pani Małgorzata Pucek Z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie omówiła dotychczasową realizację oraz przyszłe założenia projektu dotyczącego tworzenia Lokalnych Partnerstwa ds. Wody. W trakcie spotkania dyskutowano również na temat zakończenia perspektywy PROW 2014-2020, Krajowej Sieci Wspólnej Polityki Rolnej oraz roli Sieci SIR. Na koniec spotkania odbyły się konsultacje indywidualne.

Spotkanie  informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR oraz CDR wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR zorganizowano o w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.